booked.net
01.12.2021
10:15

կինոթատրոն

https://www.youtube.com/watch?v=mOqXYBbv4Gk&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=Od7kMI1CRys

https://www.youtube.com/watch?v=HlbpJeuPMIs&t=702s

https://www.youtube.com/watch?v=wwxhZ7yVjPA&t=1923s

https://www.youtube.com/watch?v=ueJGr7cLB3w Մայրիկ, ֆրանսահայ ռեժիսոր Անրի Վերնոյի կենսագրական ֆիլմն է՝ նկարահանված 1991 թ.: Ֆիլմը պատմում է Հայոց ցեղասպանության մասին և ներկայացնում Ֆրանսիա գաղթած մի հայ ընտանիքի պատմություն: Ֆիլմը պատմում է 1921թ. Հայոց ցեղասպանության ժամանակ Մարսել տեղափոխված հայ ընտանիքի մասին: Վեցամյա երեխայի…

https://www.youtube.com/watch?v=epPRlWNJXgc Դիտել հղումով: https://www.youtube.com/watch?v=eP6RTSdvA-E

Գտեք մեզ Facebook-ում

Գտեք մեզ Twitter-ում