24.04.2019
19:59
Երևան

Մեր մասին

logo

SLIM.am   ներկայանում է , բլոգ էջ ներկայացնելով նորություններ ինչպես Հայաստանից՝ այնպես էլ ողջ աշխարհից:Կայքում կա նաև բաժին , որտեղ դուք կգտնեք բացառապես SLIM.am-ի հեղինակային հաղորդումները և նյութերը :Մեր նպատակն է զարգացնել և աջակցել յուրաքանչյուր ստեղծագործող անհատի մեր միջոցով:

Նաև պետք է շեշտենք , որ SLIM.am-ի կողմից`բլոգերների ու համացանցի օգտատերերի գրառումները ներկայացվում են առանց խմբագրման:

Muz-Tv.am Գտեք մեզ Facebook -ում

Գտեք մեզ Facebook-ում

Գտեք մեզ Twitter-ում